Ekspandirani polistiren je otkriven 1950. od strane BASF, Njemačkog koncerna iz Ludwigshafen-a. Kako ga je BASF registrirao pod zaštitnim znakom Stiropor® u mnogim zemljama ima isti naziv tako da se kod nas naziva stiropor također postoji naziv EPS koja označava Ekspandirani Polistiren.

Izvođenje toplinske izolacije na fasadama više nema alternativu. U nezaustavljivima trendovima porasta cijena energije, troškovi zagrijavanja objekata zimi kao i troškovi hlađenja objekata ljeti čine prevladavajući dio životnih troškova svake obitelji. Dobra toplinska izolacija fasade direktno utječe na smanjenje troškova grijanja i to do 40 % njihovog ukupnog iznosa.

Ako krov nije toplinski izoliran, kroz njega se može izgubiti i 30 % topline. Naknadna toplinska izolacija krova je jednostavna i ekonomski vrlo isplativa, jer je povratni period investicije od 1 do 5 godina. Za toplinsku izolaciju kosih krovova treba koristiti nezapaljive i paropropusne toplinsko izolacijske materijale, kao što je npr. mineralna vuna. Detalj spoja toplinske izolacije vanjskog zida i krova treba riješiti bez toplinskih mostova. Ako prostor ispod kosog krova nije grijan, tj. nije namijenjen za stanovanje, toplinsku izolaciju treba postaviti na strop zadnje etaže prema negrijanom tavanu.

Energetski održiva gradnja predstavlja smanjenje energetskih potreba u zgradarstvu bez smanjenja kvalitete građenja i stanovanja. U kontekstu održivog razvoja održiva gradnja mora osigurati trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukcija uz financijsku, ekološku i ekonomsku prihvatljivost.

Energetski certifikat Zagreb