Geotermalna energija privlači sve veću pozornost u energetskom smislu, ne samo zbog financijskih poticaja, već i stoga što je pouzdan obnovljivi izvor energije koji ne emitira CO2. Velika prednost geotermalne energije u odnosu na druge obnovljive izvore je i činjenica da geotermalne elektrane proizvode električnu energiju 24 sata na dan, sedam dana u tjednu bez obzira na vremenske uvjete, a troškovi ulaganja u geotermalnu enegiju relativno su manji od troškova ulaganja u druge obnovljive izvore, za što se očekuje da će tako ostati još sljedećih nekoliko desetljeća. 

Fotonaponski sustavi funkcioniraju na način da kad na solarnu ćeliju dospije svjetlost nastaje električni napon između strane okrenute svjetlosti i strane koja nije okrenuta svjetlosti. Krovovi kuća imaju idealne plohe za instaliranje fotonaponskog sustava, jer je na raspolaganju veliki neiskorišten prostor koji je izravno izložen Sunčevoj svjetlosti.

Ljudi su od davnina koristili kinetičku energiju vjetra, a ona se u posljednjih 10 godina promovirala u najbrže rastuću granu industrije na svijetu. Vjetroelektrane su prestale biti posao samo za entuzijaste i male privatne investitore te su postale glavna tema svih velikih elektroenergetskih kompanija i velikih investitora.

U posljednjih nekoliko godina sve više raste svijest na lokalnom ali i na globalnom planu o pozitivnim stranama dobivanja energije iz biomase. Biomasa je najsloženiji oblik obnovljivih izvora energije jer kao sirovina obuhvaća šumsku i poljoprivrednu biomasu, biomasu nastalu prilikom proizvodnih procesa različitih industrija ili otpad u smislu komunalnog otpada, pročišćavanja voda i kanalizacijskog mulja i slično.

Energetski certifikat Zagreb