Energetska učinkovitost u Europi

Energetska učinkovitost u Europi Energetska učinkovitost u Europi Energetska učinkovitost

Poboljšanja energetske učinkovitosti direktno doprinosi povećanju sigurnosti opskrbe energijom, smanjenju štetnih emisija u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti i otvaranju novih radnih mjesta. Nimalo manje važna je i činjenica da se postižu značajne financijske uštede (manje energije za isti posao). Zbog tih razloga energetska učinkovitost postala je temelj jedinstvene energetske politike Europske unije (EU), čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.

Europska unija je u svoju strategiju energetskog razvitka i zaštite okoliša ugradila planove za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i uporabu obnovljivih izvora energije kroz zakonodavni okvir u kojemu će ti planovi biti ostvareni.

Nizom dokumenata članice Europske unije odlučile su se za poboljšanje energetske učinkovitosti, a posebno su značajni dokumenti:

  • Zelena knjiga o energetskoj učinkovitosti od 22. lipnja 2005.,
  • Zelena knjiga o energetici od 8. ožujka 2006.,
  • Akcijski plan za energetsku učinkovitost (ACTION PLAN FOR ENERGY EFFICIENCY: Realising the potential - Saving 20% by 2020) 

 

U Europskoj uniji se oko 41% energije troši u zgradarstvu, slijedi industrija s udjelom od 31%, a na trećem mjestu nalazi se transport (28%) - slika 3. Kućanstva, predstavljaju gotovo 2/3 cjelokupnog fonda zgrada u EU te su odgovorne za oko 25% ukupne potrošnje energije u EU. Zgrade su i veliki zagađivači životne sredine, jer velika potrošnje energije rezultira i štetnoj emisiji ugljičnog dioksida. Zbog svih ovih razloga je energetska učinkovitost u zgradarstvu područje koje ima najveći potencijal za moguće uštede i poboljšanja. Novi europski Plan energetske učinkovitosti naglasak stavlja na potrebu sustavne i sveobuhvatne obnove postojećeg fonda zgrada s ciljem poboljšanja njihovih energetskih svojstava kao i na poboljšanje energetske učinkovitosti uređaja i opreme koji se u njima koriste. 

Potrosnja Energije U Europi

Slika - Potrošnja energije u Europskoj uniji 

Razvojem energetskih tržišta potrošači trebaju postati aktivni sudionici i donosioci odluka o vlastitoj opskrbi energijom, za što im je potrebno osigurati jasne, precizne i pravovremene informacije. Oni moraju znati koliko energije troše, jer rezultati nekih anketa pokazuju da je svega 47% potrošača u EU svjesno koliko doista troše energije. Potrošači moraju biti upoznati i s mogućim mjerama za smanjenje potrošnje i poboljšanje energetske učinkovitosti te svojim troškovima i koristima. Procjenjuje se da bi prosječno europsko kućanstvo moglo uštedjeti oko 1.000 eura godišnje provedbom mjera energetske učinkovitosti .

 

Područje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji uređuje se nizom direktiva, koje pokrivaju sljedeća ključna područja:

  • proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora,
  • kogeneracija (istodobna proizvodnja toplinske i električne energije u jedinstvenom procesu),
  • označavanje energetske učinkovitosti kućanskih uređaja,
  • ekodizajn uređaja koji koriste energiju,
  • energetska učinkovitost u zgradarstvu,
  • učinkovitost krajnje potrošnje energije i energetske usluge. 

 

Indikatori energetske učinkovitosti od velike su važnosti za ciljeve energetske politike i politike okoliša. Sadašnja provedba politike u zemljama članicama Europske unije, obveze povezane s klimatskim promjenama, nadziranje bijele knjige Komisije za energetsku učinkovitost i nadziranje politike kogeneracije zahtijevaju sve bolje razumijevanje razlika sektora potrošnje država članica EU, njihovih energetskih sustava i mogućnosti za napredovanje. Procjenjuje se da je na području Europe između 50 i 125 milijuna ljudi zahvaćeno problemom energetskog siromaštva, odnosno nemogućnost kućanstva da održi stambeni prostor adekvatno toplim i ugodnim. EU je postala svjesna tog problema (što se ponajprije može pripisati širenju EU na post-socijalističke države u kojima je problem najizraženiji) te se pokušava s njime nositi putem izravne i neizravne regulacije.

Prema izvješću iz studenog 2010., Europska komisija potiče zemlje članice da usvoje dugoročne politike kojima bi izravne državne subvencije za pomoć u plaćanju visokih iznosa računa za potrošnju energije zamijenile poticajima za poboljšanje energetske učinkovitosti stambenih objekata u kojima žive potrošači, kojima je potrebna financijska pomoć kod plaćanja računa. Potrošači mogu znatno poboljšati energetsku učinkovitost svog prostora, ako im se osigura pristup energetski učinkovitim proizvodima i uslugama, osiguraju adekvatni mehanizmi financiranja za poboljšanje energetske učinkovitosti postojećih zgrada, pristup pravim informacijama te promjenom svog ponašanja.

U Europskoj uniji kućanstva sudjeluju s oko 25-30 % u ukupnoj potrošnji energije. Većinu njihovog stambenog fonda čine postojeće zgrade, od kojih su mnoge građene prije usvajanja ikakvih standarda o toplinskoj izolaciji i energetskim svojstvima zgrada. Zbog toga potencijali za poboljšanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada vrlo veliki, ali se oni još uvijek nedovoljno iskorištavaju. Jedna od glavnih prepreka, uz nedovoljno znanje i informiranost građana, je i visina financijskih sredstava potrebnih za provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti. Kako bi se potaknule privatne investicije u energetsku učinkovitost, u svim državama EU nude se posebni programi sufinanciranja, koji mogu biti u obliku subvencija, povlaštenih zajmova, revolving fondova, a često se koriste i mjere porezne politike, tj. razni oblici poreznih olakšica. Tako se energetska učinkovitost nametnula i kao troškovno isplativo rješenje kojemu treba dati prioritet ispred dosadašnjih sustava državnih potpora. 

Energetski certifikat Zagreb