ENERGETSKA UČINKOVITOST U PODRUČJU INDUSTRIJE

Energetski certifikat Energetski certifikat Ekopanel od slame

O potrebi energetskog certificiranja, izolaciji obiteljskih kuća te objekata skupnog stanovanje, kupnji štednih kućanskih aparata naša je javnost već upoznata i tu se počinju osjećati prvi pomaci i konkretni koraci. No, polje energetske učinkovitosti se širi - na redu je gospodarstvo. Iako to nije toliko u javnosti poznato, no velika poduzeća u obvezi su obaviti prvi energetski pregled. I za to imaju zadani rok, koji polako istječe.

 

Zakon o energetskoj učinkovitosti proglašen u listopadu 2014. godine obvezuje velike tvrtke da najkasnije do 5. prosinca obave prvi energetski pregled. Države članice dužne su u svoje zakonodavstvo prenijeti ovaj zahtjev tako da bude primjenljiv i sukladan postojećoj regulativi. Kako u Europi već postoji sustav upravljanja energijom i kako se ne bi dodatno teretilo europske poduzetnike, EU dopušta primjenu takvih sustava. Jedan od mogućih primjera je sustav upravljanja energijom ISO 50001, no on je još uvijek vrlo slabo zastupljen jer je poprilično zahtjevan.

No, ono što je za domaće tvrtke važno jest da je i u ovoj prigodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio natječaj za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina, te projekata uvođenja i certifikacije sustava energetske učinkovitosti prema međunarodnoj normi ISO 50001. 

Međunarodna istraživanja i studije pokazuju da su trenutne prosječne uštede primjenom zahtjeva ove norme između 10 i 20 posto, dok za organizacije koje imaju implementiran sustav upravljanja energijom uz planska ulaganja kroz dulje vrijeme, uštede dosežu i do 40 posto. 

Prema statistici, očekuje se da će ovaj propisani kriterij u Hrvatskoj ispuniti više od 400 poduzeća.

Korištenjem norme ISO 50001 ostvaruje se bolje razumijevanje vlastite organizacije iz perspektive potrošnje energije. Jednom uspostavljen sustav upravljanja energijom osigurava podlogu za praćenje i ostvarenje stalnih smanjenja potrošnje i ušteda. Najjednostavnije i najučinkovitije mjere često su upravo one koje ne zahtijevaju gotovo nikakva ulaganja, već samo dobar, učinkovit sustav upravljanja energijom i povećanje svijesti. Pa tako primjerice i tek puka promjena, odnosno modernizacija rasvjetnih tijela unutar pogona donosi povrat investicije. Sustav hlađenja, odnosno grijanja je sljedeći logični korak. 

Korisnici sredstava iz javnog pozivu za sufinanciranje uvođenja sustava upravljanja energijom u skladu s normom ISO 50001 Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su mala, srednja i velika poduzeća te fizičke osobe - obrtnici, koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području RH.

Energetski certifikat Zagreb