Energetski certifikat - plaćanje iz pričuve?

Predstavnik stanara Predstavnik stanara Energetski certifikat

Predstavnici zgrada su u posljednje vrijeme informirani sa svih strana o ponudama za izradu energetskih certifikata koje po zakonu. Kao što je poznato, nekretnina se ne smije čak niti oglašavati za prodaju ukoliko nema valjan energetski certifikat koji je izdala ovlaštena tvrtka. 

S obzirom da je već prošlo nekoliko mjeseci od primjene te zakonske odredbe zanimljivo je vidjeti kako se zapravo kreće njezina realizacija. Dobra vijest za vlasnike i suvlasnike stanova i zgrada je da cijene za izradu elaborata, pod utjecajem konkurencije, ipak padaju.

Poznato je da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja utvrdilo maksimalnu cijenu za izradu certifikata koja, primjerice, za stan od 250 do 400 kvadrata može iznositi najviše 2.700 kuna. No, pokazalo se da se i to novo, neizbježno opterećenje za stanare ipak može povoljnije realizirati.

Kada je riječ o zgradama, najboljim riješenjem se pokazala izrada zajedničkog certifikata za cijelu stambenu zgradu. Koristiti ga mogu svi suvlasnici, a vrijedi jednako kao da je izdan posebno za svaki stan.

Zbog sve većeg broja prijevara, predstavnici zgrada i Upravitelji moraju biti posebno oprezni kada sklapaju ugovore o certificiranju i dobro provjeriti koliko su precizno napisani i jamče li da će posao zaista biti obavljen kvalitetno i - do kraja. Također, treba imati na umu i da stambene, poslovne i javne zgrade imaju mogućnost koristiti subvencije za energetsko certificiranje i ulaganje u energetsku učinkovitost.

Neke zgrade dobile su čak i do 80 posto bespovratnih sredstava iznosa energetskog certificiranja. Radi se o dobivaju sredstava na natječajima lokalne samouprave ili fondova koji ih raspisuju tijekom cijele godine. Važno je znati da se sredstva za plaćanje certificiranja zgrade mogu izdvojiti i iz pričuve koju plaćaju stanari te se u tom slučaju certificiranje mora raditi zajednički za cijelu zgradu, a ne zasebno za pojedini stan.

Banke su također dale svoj doprinos i pokušale građanima izići u susret. Tako su neke od njih svojim korisnicima za obavezno certificiranje odlučile ponuditi plaćanje na rate pod iznimno povoljnim uvjetima.

Energetski certifikat Zagreb