Energetski certifikat stana, kuće i zgrade

Energetski certifikat stana, kuće i zgrade Energetski certifikat stana, kuće i zgrade Energetsko certificiranje

Kada je Hrvatska postala član Europske unije, svaki stan, kuća, poslovni prostor ili zgrada koji se prodaje ili iznajmljuje morat će imati "Energetski certifikat" , skraćeno ENCERT. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade ili njezinog funkcionalnog dijela. Postupkom energetskog certificiranja izračunava se vrijednost potrebne godišnje energije za grijanje po korisnoj površini i drugi parametri.

Na osnovi tog proračuna, zgrada/stan se svrstava u jedan od osam energetskh razreda- od razreda A+ kao najbolje vrijednosti u kojem zgrada troši najmanje energije za grijanje (pasivna kuća), zatim A (niskoenergetska kuća) do razreda G u kojem se troši najviše energije. Jako dobro izolirana kuća može imati i razred A ili B, ovisno o projektu. Većina starijih zgrada u Hrvatskoj pripada energetskim razredima F i G, a to znači da troše oko 250 kWh/m2 godišnje za grijanje.

A+
A
B
C
D
E
F
G
≤ 15
≤ 25
B ≤ 50
≤ 100
≤ 150
≤ 200
≤ 250
> 250

QH,nd,rel -relativna vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u % 

 

Postupak certificiranja

Postupak certificiranja provodi ovlaštena osoba koja pregledava projektnu i ostalu dokumentaciju o izvedbi zgrade i sam objekat. Izrađuje proračun energetskih svojstava zgrade, a za postojeće zgrade predlaže i mjere za poboljšanja energetske učinkovitosti. Za svaku od ovih mjera trebat će iskazati koliko ona stoji te kolike će se ekološke i ekonomske uštede njome postići. Ove mjere su naravno samo smjernice vlasniku . Vlasnik zgrade nije ih obavezan provesti, ali prevelika potrošnja energije i stalno rastuće cijene potaknuti će ulaganje u obnovu. Završno se izrađuje certifikat koji se dostavlja naručitelju, a kopija se pohranjuje u registar nadležnog ministarstva. Certifikat vrijedi najviše 10 godina. 

Razlikujemo dva različita pojma - energetski pregled zgrade i energetski certifikat.

Energetski pregled i popis mjera za poboljšanje energetskih svojstava i sustava grijanja moguće je izraditi za svaku zgradu i stan. Energetski pregled zgrade je energetsko istraživanje pomoću opreme. Može se smatrati i kao procjena energetske iskoristivosti u zgradi. Energetski pregled koristi tehničke podatke, sa područja mjerenja i nadzora, ispitujući korisnike i prošlu potrošnju energije u cilju obavljanja energetskog pregleda.

Energetski certifikat omogućuje kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Primarna svrha energetskog certificiranja, tj. energetske certifikacije je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje, poticanju ulaganja u energetsku učinkovitost. 

Energetsko certificiranje predstavlja prekretnicu za graditeljstvo jer predstavlja prekretnicu za građevinsku struku u svim segmentima. Energetsko certificiranje i postupci izrade energetskih certifikata će utjecati na poboljšanje kvalitete gradnje, udobnost i bolji standard stanovanja te tijekom vremenom pridonijeti će sređivanju stanja na tržištu nekretnina. Energetska certifikacija zahtijevat će neprekidno ulaganje u nova znanja, tehnologije, materijale i nov pristup projektiranju. Sveobuhvatno financijsko poticanje energetski učinkovite gradnje i saniranja postojećih zgrada rezultirati će kao pozitivna građevinska politika u službi građana i tvrtki.

Energetski certifikat Zagreb