Energetsko certificiranje u Republici Hrvatskoj

Energetsko certificiranje u Hrvatskoj Energetsko certificiranje u Hrvatskoj Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje u Hrvatskoj regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13) i Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13).

Od 1. srpnja 2013. sve nekretnine na tržištu moraju imati energetski certifikat. Postojeće zgrade, uredi, stanovi, veći od 50 m2 koji se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. Obaveza energetskog certificiranja kod najma, leasinga ili zakupa, odgođena je do 1. siječnja 2016. godine. 

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene [8]:

·         korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2012.,
·         korisne površine veće od 500 m2, moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2013.,
·         korisne površine veće od 250 m2, moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2015.

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m², te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade: 

 1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
 2. sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr. domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. nestambene zgrade:

 1. uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
 2. školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
 3. bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
 4. hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
 5. sportske građevine,
 6. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
 7. druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr. zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice i sl.). 

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.
 

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za: 

 1. nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²;
 2. zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
 3. privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
 4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
 5. jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
 6. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
 7. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
 8. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.
Energetski Certifikat Zagreb
Energetski certifikat Zagreb