Energija iz biomase

Energija iz biomase Energija iz biomase Obnovljivi izvori energije

U posljednjih nekoliko godina sve više raste svijest na lokalnom ali i na globalnom planu o pozitivnim stranama dobivanja energije iz biomase. Biomasa je najsloženiji oblik obnovljivih izvora energije jer kao sirovina obuhvaća šumsku i poljoprivrednu biomasu, biomasu nastalu prilikom proizvodnih procesa različitih industrija ili otpad u smislu komunalnog otpada, pročišćavanja voda i kanalizacijskog mulja i slično.

Od svih obnovljivih izvora energije, u bližoj budućnosti se najveći doprinos očekuje upravo od biomase, jer svake godine na Zemlji nastaje oko 2.000 milijardi tona suhe biomase. Pod energijom biomase razumijemo energiju koja se u pravilu oslobađa oksidacijom (paljenjem) raznih organskih materijala. Najuobičajeniji i najtradicionalniji način korištenja ove energije je klasična vatra. Smatra se da je otkrićem vatre i njezinim kontroliranim korištenje pokrenut razvoj i napredak ljudske civilizacije. Izgleda da je civilizacija sada zatvorila puni krug te nakon što je moderno društvo gotovo zaboravilo drvo i slične materijale kao gorivo zbog prednosti pomodne i jeftine nafte, sada se pojavljuju razne direktive koje traže da se fosilna goriva zamijeni gorivima iz obnovljivih organskih izvora.

 

Danas se primjena biomase za proizvodnju energije potiče uvažavajući načelo održivog razvoja. Postoje razne procjene potencijala i uloge biomase u globalnoj energetskoj politici u budućnosti koje predviđaju njezin značajan porast i bitno važnija uloga. Od biomase se mogu proizvoditi obnovljivi izvori energije kao što su bioplin, biodizel, biobenzin (etanol), a suha masa se može mljeti u sitne komadiće - pelete, koji se mogu spaljivati u automatiziranim pećima za proizvodnju topline i električne energije.

Jednostavni način izravnog dobivanja energije iz biomase je izgaranje, te se tako proizvodi pregrijana vodena para za grijanje u industriji i kućanstvima ili za dobivanje električne energije u malim termoelektranama. Takva postrojenja nisu rijetkost u zemljama Europske unije, a kao gorivo služi drvni otpad iz šumarstva i drvne industrije, slama i drugi poljoprivredni ostaci te komunalni i industrijski otpad.

Energetski certifikat Zagreb