Fotonaponski sustavi

Fotonaponski sustavi Fotonaponski sustavi Obnovljivi izvori energije

Fotonaponski sustavi funkcioniraju na način da kad na solarnu ćeliju dospije svjetlost nastaje električni napon između strane okrenute svjetlosti i strane koja nije okrenuta svjetlosti. Krovovi kuća imaju idealne plohe za instaliranje fotonaponskog sustava, jer je na raspolaganju veliki neiskorišten prostor koji je izravno izložen Sunčevoj svjetlosti.

Fotonaponske ćelije su poluvodički elementi, najčešće silicij, u obliku tankih pločica povezanih u module. Zbog svojih električkih svojstava, fotonaponske ćelije proizvode istosmjernu struju, a izmjenjivači i baterije reguliraju, pohranjuju i isporučuju električnu energiju krajnjim potrošačima.

Fotonaponski sustav omogućuje energetsku neovisnost, izuzetno nisko održavanje uz životni vijek od 30 ili više godina te povećavaju vrijednost nekretnine. Neumreženi fotonaponski sustavi proizvedenu električnu mrežu koriste na način da se dio energije pohranjuje u baterije, a dio se troši na osiguravanje rada trošila. Umreženi fotonaponski sustav koristi niskonaponsku mrežu kao spremnik u interaktivnom režimu rada. Sva energija proizvedena sustavom predaje se u električnu mrežu, a noću i u uvjetima manje insolacije mreža se koristi kao izvor energije.

Solarni fotonaponski sustavi mogu se upotrebljavati svugdje gdje postoji potreba za električnom energijom. To uključuje struju za rasvjetu, različite pumpe, hlađenje, kućanske aparate, punjače za razne aparate (mobiteli, prijenosna računala...), na lokacijama gdje ne postoji strujna mreža, na brodovima, jahtama i slično. Jedini zahtjev je početna investicija u sustav koja zbog raznih čimbenika može biti nešto viša, no to je rijetko odlučujući faktor u implementaciji fotonaponskih sustava. Najčešći tip instalacije fotonaponskih sustava je sa direktnom primjenom na objektu (npr. na kući ili zgradi gdje se ugrađuje), te se koristi u kombinaciji sa električnom strujom iz mreže. Tijekom dana, kada je struja skuplja, koristi se fotonaponski sustav, a tijekom noći jeftinija struja iz mreže. Ukoliko je proizvodnja fotonaponskog sustava veća od potreba samog objekta, višak struje se može prodati natrag u distributivnu mrežu po povoljnoj tarifi. Na taj se način ostvaruje i dodatna zarada, te se početna investicija brže isplaćuje. Solarni fotonaponski sustavi su ekonomski isplativi, a vrijeme povrata investicije iznosi od 5 do 13 godina, ovisno o lokaciji i ostalim specifičnostima.

Energetski certifikat Zagreb