Koraci u projektu energetske obnove:

Energetski certifikat Energetski certifikat Ekopanel od slame

Provodi ga tim od 3 ovlaštene osobe arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke s ciljem ustanovljavanja stanja i potencijala za povećanje energetske učinkovitosti. Rezultira detaljnim izvještajem i energetskim certifikatom s prijedlogom cjelovitih mjera za integralnu energetsku obnovu zgrade.


 

  • Prezentacija vlasnicima/suvlasnicima/korisnicima potencijala energetskih ušteda i potrebnog ulaganja

Po provedenoj energetskoj analizi zgrade, vlasnicima, suvlasnicima ili korisnicima prezentiraju se rezultati energetskog pregleda i potencijal energetskih, ekoloških i ekonomskih ušteda. Zajednički se razmatra potrebno ulaganje i mogućnost financiranja.


 

  • Odluka o pokretanju projekta energetske obnove

Vlasnici zgrade temeljem prezentiranih rezultata donose odluku o pokretanju projekta energetske obnove zgrade.


 

  • Osiguranje financiranja, prijava projekta za ostvarivanje poticaja

Razmatraju se mogućnosti financiranja i prijave projekta na ostvarivanje bespovratnih poticaja. Jedna od mogućnosti je i sufinaciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


 

  • Ugovaranje projekta energetske obnove

Za realizaciju projekta potrebno je izraditi glavni projekt za energetsku obnovu, koji izrađuju ovlašteni projektanti u dijelu koji je obuhvaćen obnovom - vanjska ovojnica, sustavi grijanja i hlađenja, elektroinstalacije.


 

  • Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu - glavni projekt

Ovlašteni projektanti izrađuju glavni projekt koji u pravilu uključuje snimak postojećeg stanja, nacrte novog stanja, detalje, troškovnik i proračun energetskog svojstva zgrade.


 

  • Prikupljanje ponuda i odabir izvođača radova

Temeljem izrađene projektne dokumentacije prikupljaju se ponude i vrši odabir izvođača radova.


 

  • Izvođenje radova uz stručni nadzor

U postupku izvođenja radova obavezno se ugovara stručni nadzor.


 

  • Izdavanje novog energetskog certifikata i ostvarivanje poticaja

Po završetku radova, temeljem projektne dokumentacije, završnog izvještaja nadzornog inženjera i utvrđivanja kvalitete izvedenih radova, neovisni energetski certifikator izdaje novi energetski certifikat koji potvrđuje energetske uštede i temeljem kojeg se ostvaruju poticaji.


 

  • Plan održavanja zgrade i edukacija vlasnika/suvlasnika/korisnika

Zadnji korak u provedbi projekta energetske obnove zgrade izrada je plana održavanja zgrade i upravljanja potrošnjom energije, te edukacija vlasnika, suvlasnika ili korisnika zgrade o mogućnostima dodatnog smanjenja potrošnje energije.

Energetski certifikat Zagreb