Krov i energetska učinkovitost nekretnine

Energetski certifikat Energetski certifikat Iznamljivanje stanova, kuća i apartmana

Ako krov nije toplinski izoliran, kroz njega se može izgubiti i 30 % topline. Naknadna toplinska izolacija krova je jednostavna i ekonomski vrlo isplativa, jer je povratni period investicije od 1 do 5 godina. Za toplinsku izolaciju kosih krovova treba koristiti nezapaljive i paropropusne toplinsko izolacijske materijale, kao što je npr. mineralna vuna. Detalj spoja toplinske izolacije vanjskog zida i krova treba riješiti bez toplinskih mostova. Ako prostor ispod kosog krova nije grijan, tj. nije namijenjen za stanovanje, toplinsku izolaciju treba postaviti na strop zadnje etaže prema negrijanom tavanu.

 

Krov i energetska učinkovitost nekretnine
Uzmemo li za primjer obiteljsku kuću od 150 m², ugradnjom 20 cm toplinske izolacije s ukupnim koeficijentom prolaska topline U=0,20-0,25 W/(m2K), godišnja ušteda, ovisno o energentu iznosi od 5.500 (za plin) do čak 13.000 kuna, ako se za grijanje koristi lož ulje. Sami troškovi izolacije krova kreću se oko 100 kuna po četvornom metru. Izolacija krova nužna je i ekonomski opravdana investicija koja se vraća u relativno kratkom vremenskom roku, a osim toga podiže i vrijednost samoj građevini, što može biti značajna prednost ukoliko nekad poželite prodati nekretninu. Naknadna izolacija krova isplativa je kroz period od 2 – 5 godina.

Kosi krovovi izoliraju se kosim krovnim pločama (ab, fert, Ytong, Knauf...), uglavnom s gornje strane. Potrebno je izvesti konstrukciju ventiliranog krova. Tako je toplinska izolacija s donje strane zaštićena parnom branom od prodora pare iznutra, a s gornje strane zaštićena je paropropusnom ali vodonepropusnom folijom od mogućeg prodora atmosferske vode.

Iako je udio krova zastupljen sa svega oko 10-20 posto u ukupnim toplinskim gubitcima u kući, krov ima posebno važnu ulogu u kvaliteti i standardu stanovanja. On štiti kuću od kiše, snijega, hladnoće i vrućine. Najčešći oblik krova na obiteljskim i manjim stambenim zgradama je kosi krov. Vrlo često se prostor ispod kosog krova namjenjuje za stanovanje iako nije adekvatno toplinski izoliran. Kod takvih situacija pojavljuju se veliki toplinski gubici zimi, ali i još veći problem pregrijavanja ljeti.

 

Krov i krovna konstrukcija

Kvalitetno izveden krov zahtijeva postavljanje parne brane i sloja za provjetravanje. Krovna konstrukcija može bili drvena ili masivna, a izbor krovnog pokrova (crijep, lim, cementne ploče, šindra) ovisi o nagibu krova i klimatskim uvjetima. Dvije su osnovne vrste krovnih pokrova: tvrdi i meki. Tvrde pokrove predstavljaju kameni materijali kao što su kamen škriljevac, krovne betonske ploče, proizvodi od cementnih vlakana te nešto rjeđe metalni pokrovi i šindra od tvrde smole.

U mekane krovne pokrove ubrajamo bitumensku ljepenku, folije, lijevane izolacijske proizvode, mekano drvo, izopolimere kao i proizvode od trske i slame. Bez obzira radi li se o ravnom ili o kosom krovu, kvalitetna toplinska izolacija krova zahtijeva postavljanje parne brane kojom se spriječava prodiranje difuzne vodene pare iz grijanih prostora u sloj toplinske izolacije i stvaranje kondenzata u toplinskoj izolaciji ili ga se svodi na dozvoljeni minimum.

Također, važno je spriječiti kondenzaciju vodene pare na unutrašnjoj površini. Parna brana se postavlja na toplijoj strani u odnosu na sloj toplinske izolacije. Toplinska izolacija krova osigurava ugodne mikroklimatske uvjete boravka u prostorijama te time značajno smanjuje potrošnju energije za grijanje i hlađenje. Postavlja se između i ispod greda.

Za prekrivanje toplinskih mostova, preporuča se izvesti donji, drugi sloj toplinske izolacije. Kao toplinska izolacija primjenjuje se ekspandirani polistiren. Kod korištenja ovog materijala nije potrebno izvoditi branu protiv vjetra. Sloj za provjetravanje je veoma važan jer kod loše provjetravanih krovova zimi mogu nastati štete uslijed kondenzacije vodene pare i zamrzavanja. Poželjno je imati i rezervnu hidroizolaciju, potkrov ili kišnu branu.

Energetski certifikat Zagreb