LEED certifikat

LEED certifikat LEED certifikat Zelena gradnja

LEED je certifikacijski sustav koji ocjenjuje održivost zgrada i naselja. Razvio ga je Američki savjet za zelenu gradnju, a sami sustav ocjenjuje ne samo energetsku učinkovitost, nego i aspekte poput učinkovitog korištenja vode, korištenje materijala, kvalitetu unutarnjeg prostora te odabir i upravljanje zemljištem. Sustav se može koristiti za certificiranje novogradnje, ali i postojećih zgrada.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) razvijen je 2000. godine od američkoga Savjeta za zelenu gradnju. LEED je međunarodno priznati sustav certificiranja i kvalitetan izvor informacija za vlasnike zgrada i najmoprimce o tome kako implementirati praktične i mjerljive elemente zelene gradnje u projektiranje, gradnju, poslovanje i održavanje. Temelji se na pet ključnih područja: održivom razvoju, uštedi vode, energetskoj učinkovitosti, odabiru materijala i unutarnjoj kvaliteti okoliša. Razine LEED certificiranja jesu: Certificiran, Srebrni, Zlatni, Platinasti, a certifikat je moguće dobiti u nekoj od sljedećih kategorija: novogradnja, postojeće građevine, interijeri, Core & Shell, kuće, razvoj naselja. Kategorije koje se najčešće koriste u Srednjoj i istočnoj i Jugoistočnoj Europi jesu LEED za novogradnju i LEED za Core & Shell, i to u većini slučajeva za uredske zgrade i trgovačke centre. U okviru nacionalnih savjeta za zelenu gradnju diljem svijeta uspostavljena su nezavisna tijela za izdavanje certifikata koja provode tri stupnja edukacije i akreditacije profesionalaca, a samom ispitu moguće je pristupiti online.

LEED je inicijalno bio korišten kako bi developeri i vlasnici zgrada pokazali svoju predanost održivom razvoju, ali je s vremenom prerastao u priznati alat za ocjenjivanje kvalitete zgrada. Razna istraživanja performansi zgrada pokazuju da su zgrade certificirane prema tom sustavu bolje od konvencionalnih zgrada u smislu učinkovitog korištenja energije i vode, ali i u manje opipljivim kriterijima poput zadovoljstva korisnika. Ovo posljednje postaje sve bitnije kako poduzeća i ustanove sve više uviđaju da najveći trošak vezan uz korištenje nekretnina nije zakupnina niti troškovi energije, nego troškovi zaposlenika. Kvalitetniji unutarnji prostor zelenih zgrada omogućuje manje izostanaka s posla i manju fluktuaciju zaposlenika, te tako donosi znatno veće koristi korisnicima zgrade od samih ušteda troškova vode i energije. S obzirom na prednosti zelenih nad konvencijalnim zgradama, LEED je postao sinonim za kvalitetu i tržišni standard. Time je developerima olakšana prezentacija njihovih postignuća u održivosti, ali je također korisnicima zgrada olakšan odabir prostora zato što je primjenom LEED-a razlikovanje dobrih od loših zgrada pojednostavljeno.

Energetski Certifikat Zagreb
Energetski certifikat Zagreb