Mjere za povećanje energetske učinkovitosti

Mjere povećanja Mjere povećanja Energetska učinkovitost

Definicija energetske učinkovitosti podrazumijeva racionalnu upotrebu energije uz smanjenu potrošnju. Prednosti koje donosi povećanje energetske učinkovitosti mnogobrojne su, od smanjenja emisija stakleničkih plinova, veće konkurentnosti industrije do sigurnije opskrbe energentima ili manjih izdataka za režije u kućanstvima.

Procjene ušteda koje se mogu ostvariti povećanjem energetske učinkovitosti nisu male, međutim, nije sve tako jednostavno. Jednostavne mjere povećanja energetske učinkovitosti, bez dodatnih troškova, uz trenutne uštede su sljedeće:

• ugasiti grijanje ili hlađenje noću i onda kada nema nikoga kod kuće
• noću spustiti rolete i navući zavjese
• izbjegavati zaklanjanje i pokrivanje grijaćih tijela zavjesama, maskama i sl.
• vremenski optimirati grijanje i pripremu tople vode
• u sezoni grijanja smanjiti sobnu temperaturu za 1°C
• u sezoni hlađenja podesiti hlađenje na minimalno 26°C
• koristiti prirodno osvjetljenje, u što većoj mjeri
• isključiti rasvjetu u prostoriji kada nije potrebna
• perilice za rublje i posuđe uključivati samo kada su pune, najbolje noću.


Mjere za povećanje energetske učinkovitosti uz male troškove i brzi povrat investicije (do 3 godine) su:

 

• zabrtviti prozore i vanjska vrata
• provjeriti i popraviti okove na prozorima i vratima
• izolirati niše za radijatore i kutije za rolete
• toplinski izolirati postojeći kosi krov ili strop prema negrijanom tavanu
• reducirati gubitke topline kroz prozore ugradnjom roleta, postavom zavjesa i sl.
• ugraditi termostatske ventile na radijatore
• redovito servisirati i podešavati sustav grijanja i hlađenja
• ugraditi automatsku kontrolu i nadzor energetike kuće
• ugraditi štedne žarulje u rasvjetna tijela
• zamijeniti trošila energetski efikasnijima - energetske klase A.


Mjere za povećanje energetske učinkovitosti uz nešto veće troškove i duže razdoblje povrata investicije (više od 3 godine) su sljedeće: 

 

• zamijeniti prozore i vanjska vrata toplinski kvalitetnijim prozorima (preporuka U prozora 1,1-1,8 W/m2K)
• toplinski izolirati cijelu vanjsku ovojnicu kuće, dakle zidove, podove, krov te plohe prema negrijanim prostorima
• izgraditi vjetrobran na ulazu u kuću
• sanirati i obnoviti dimnjak
• izolirati cijevi za toplu vodu i spremnik
• analizirati sustav grijanja i hlađenja u kući i po potrebi ga zamijeniti energetski učinkovitijim sustavom te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije.

Ove mjere najbolje je izvoditi istovremeno s nužnim mjerama rekonstrukcije. Kod gradnje novih zgrada jako je važno već u procesu idejnog projekta predvidjeti mjere energetske učinkovitosti i mogućnosti racionalnog korištenja energije.

Mjere povećanja energetske učinkovitosti mogu se financirati vlastitim sredstvima, zaduživanjem ili ugovorom o energetskim uslugama. Najčešći je oblik financiranja mjera energetske učinkovitosti putem kredita. Financiranje mjera energetske učinkovitosti putem vlastitih sredstava ili zaduživanjem najčešće se primjenjuje i u Hrvatskoj. Unazad nekoliko godina postoji i mogućnost iskorištavanja potpora Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, a odnose se i na jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, građane, trgovačka društva, obrtnike i druge pravne osobe. Također, jedinice lokalne i regionalne samouprave u suradnji s Fondom organiziraju javne natječaje putem kojih građani mogu ostvariti subvencije za primjenu obnovljivih izvora energije, zamjenu stolarije i poboljšanje vanjske ovojnice. Ta vrsta investicija usmjerena je na postojeće i nove tehnologije.

Najveći nedostatak dosadašnjih aktivnosti usmjerenih prema kućanstvima je izostanak sustavne financijske potpore građanima (fizičkim osobama). Ipak, primjeri dobre prakse postoje i u ovom području te ih se svakako preporuča replicirati i proširiti na sve dijelove Hrvatske. Radi se o suradnji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), kojom Fond dodjeljuje financijska sredstva JLP(R)S-ima, a one izravno ili posredno preko svojih regionalnih energetskih agencija nude poticaje po načelu 'vaučera' svojim građanima. Osim toga, značajan je napredak postignut u bankarskom sektoru koji je prepoznao značaj energetske učinkovitosti te u svojoj ponudi mnoge banke nude kreditne linije namijenjene provedbi mjera energetske učinkovitosti kako u višestambenim zgradama (putem institucije upravitelja zgrada) tako i u obiteljskim kućama.

Energetski certifikat Zagreb