Najam nekretnine

Energetski certifikat Energetski certifikat Energetski certifikat
Ugovorom o najmu u pisanom obliku određuju se iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok Iznajmljujete li ili unajmljujete nekretninu, sklopite ugovor o najmu u pisanom obliku. Tim se ugovorom najmodavac obvezuje predati nekretninu najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati najamninu. Ugovorom se određuju i iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok. Od 1. siječnja 2016. vlasnik nekretnine biti će dužan energetski certifikat predočiti mogućem najmoprimcu, zakupcu ili primatelju leasinga zgrade.
 
Najmodavac je dužan održavati stan koji daje u najam u stanju pogodnom za stanovanje, u skladu s ugovorom o najmu, te je dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke. Također, dužan je naknaditi najmoprimcu troškove popravaka koje je ovaj izvršio, bilo stoga što nisu trpjeli odgađanje ili ih najmodavac, obaviješten o njima, nije izvršio u primjerenom roku. Najmodavac može otkazati ugovor o najmu bez pridržavanja otkaznog roka ako je najmoprimac dva uzastopna roka zakasnio s plaćanjem najamnine, ali ugovor ostaje na snazi ako najmoprimac plati iznos koji je dužan prije nego što mu je otkaz priopćen. Najmodavac može otkazati ugovor o najmu bez pisane opomene ako je najmoprimac više od dva puta postupio suprotno ugovoru, odnosno Zakonu o najmu stanova. Od 1. siječnja 2016. vlasnik nekretnine biti će dužan energetski certifikat ili njegovu kopiju predati najmoprimcu, zakupcu ili primatelju leasinga zgrade.
 
Najmoprimac ima pravo uporabe zajedničkih prostorija, dijelova i uređaja zgrade nužnih za korištenje stanom te pravo korištenja zemljišta koje služi zgradi. Dužan je koristiti se stanom tako da ga čuva od oštećenja, te ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca. Najmoprimac je dužan obavijestiti najmodavca o nužnim popravcima u stanu i na zajedničkim dijelovima zgrade (troškove snosi najmodavac), a za štetu koju prouzroči najmoprimac odgovara po općim propisima. Najamninu je dužan plaćati u rokovima određenim ugovorom.
 
 
 
 
 
Energetski certifikat Zagreb