Potencijal Sunčeve energije

Potencijal Sunčeve energije Potencijal Sunčeve energije Obnovljivi izvori energije

Sunčeva energija predstavlja neograničen izvor energije od kojeg, izravno ili neizravno, potječe većina drugih oblika energije na Zemlji. Važnost istraživanja energije Sunca i pretvorbe energije sunčeva zračenja u korisne oblike energije postaje moguće rješenje problema energetske krize koja je u svijetu sve prisutnija.

Iskorištavanje energije Sunca već nekoliko godina bilježi konstantan rast u gotovo cijelom svijetu. Tehnologije fotonaponskih ćelija i koncentrirane Sunčeve energije ubrzano se razvijaju, a ulaganja investitora postaju sve veća. Za većinu zemalja najveće kočnice za veće iskorištavanje energije Sunca predstavljaju zamršeno zakonodavstvo i nedovoljni poticaji od strane vlada. Količina energije dobivena Sunčevim zračenjem izrazito je velika, no s druge strane, tehničke mogućnosti predstavljaju ograničavajući faktor njezinog iskorištavanja.

74,3 milijuna GWh dozračene energije ukupnog Sunčevog zračenja godišnje na području Republike Hrvatske. Najveći utjecaj na količinu dozračene sunčeve energije (insolaciju) ima zemljopisna širina mjesta i njegove lokalne klimatske karakteristike. S obzirom na neiskorišten potencijal koji Hrvatska ima u iskorištavanju Sunčeve energije, potreban je zaokret u nacionalnoj i lokalnoj energetskoj politici. Hrvatska ima gotovo idealne insolacijske i klimatske uvjete za iskorištavanje energije Sunca s prosječnom dozračenom energijom koja se kreće oko 1,20 - 1,6 MWh/m2 , ovisno o tome radi li se o kontinentalnom ili primorskom dijelu.

Područje srednje i sjeverne Europe, iako ima znatno lošije klimatske uvjete za iskorištavanje Sunčeve energije, puno je bolje iskorištava. Npr. Austrija je zemlja s prosječnom dozračenom sunčevom energijom manjom od 1,1 MWh/m2, no u 2004. godine imala je instaliranu snagu solarnih kolektora od ukupno 134 MW toplinske energije, a instaliranu snagu fotonaponskih modula 19 180 MW električne energije.

Sunčevu energiju možemo iskorištavati aktivno ili pasivno. Pasivnim korištenjem sunčeve energije iskorištavamo njezinu toplinu odgovarajućom izgradnjom građevina odnosno smještajem građevina u prostoru, primjenom odgovarajućih materijala, prikladnim rasporedom prostorija, ostakljenih ploha i dr. Razvojem suvremene tehnike i tehnologije možemo kvalitetnije crpiti mogućnosti Sunčeve energije te se osim pasivnog Sunčevu energiju koristiti i aktivno. Osnovni principi aktivnog iskorištavanja energije Sunca su korištenje solarnih kolektora i fotonaponskih modula.

Energetski certifikat Zagreb