Potreba energetskog certifikata za privatne iznajmljivače

Energetski certifikat Energetski certifikat Iznamljivanje stanova, kuća i apartmana

Iako se čini dalek rok do kada svi privatni iznajmljivači moraju imati energetski certifikat za svoje objekte, vremena baš i nema previše. Prekršajne odredbe za nepridržavanje obveze primjenjuju se od 1. siječnja 2016.

 

Vlasnici obiteljskih kuća koji imaju jedan ili više apartmana moraju imati izrađen energetski certifikata do kraja 2015 godine. Jer datum 1.1.2016. je krajnji rok, do tada svi iznajmljivači moraju već imati izrađen energetski certifikat. U slučajevima kada se primjerice jedan dio kuće koristi za potrebe domaćina, a drugi dio čine apartmani koji se iznajmljuju energetski certifikat je uglavnom moguće izraditi jedino za objekt u cjelini.

Stanovima koji služe za turističko iznajmljivanje bez obzira da li se stanovi iznajmljuju dugoročno (da postoje podstanari) ili da se iznajmljuju u turističke svrhe vlasnik takvog stana mora do kraja 2015. ishoditi Energetski certifikat. Sam energetski pregled traje od pola sata kod prosječnog stana do par sati kod većeg objekta koji nema nacrte. Tako da se taj dio posla koji je vezan za obilazak terena može obaviti i bez da gosti to primijete.

Nekima je već nastupila obveza izrade pa i javnog isticanja energetskog certifikata. Do početka ove godine su objekti javne namjene veći od 500 m2 morali imati izrađen i vidno istaknut Energetski certifikata. Ako pričamo o turizmu tu se misli na: hotele, hostele, ugostiteljske objekte, trgovine i sve one objekte koji su namijenjeni pružanju usluge većem broju ljudi, a površinom su iznad 500 m2.

Osim što razvrstava nekretninu u jedan od energetskih razreda, energetski certifikat sadrži i preporuku što je potrebno napraviti da bi se poboljšala energetska svojstva nekretnine. Tako vlasnik nekretnine ima jasnu predodžbu o mogućnostima i investiciji koja je eventualno potrebna da bi se poboljšala energetska svojstva nekretnine i time postigle uštede na troškovima grijanja.

Uz energetski certifikat obvezno je izraditi i Izvješće o energetskom pregledu. To je elaborat koji podrobnije opisuje energetski certifikat, donosi analizu potrošnje energenata i vode u objektu, te jasno sugerira vlasniku koje mjere-ulaganja može poduzeti da smanji potrošnju u objektu. Takav elaborat je najvrjedniji dio svakog Energetskog certificiranja jer pravilnim provođenjem mjera vlasnik može doći do vrlo velikih ušteda. Energetski certifikat nosi svoj jedinstveni broj i kao takav ovlaštena osoba ga mora prijaviti u registar ministarstva. Ako izostane bilo koji dio, energetski certifikat je nevažeći, koliko god bila niska cijena najskuplja je ako se ne dobije adekvatna usluga – a povrh toga može ispasti potpuno bačen novac.

POSEBNA PONUDA
Energetski certifikat u 48 sati već od 790kn

Energetski certifikat Zagreb