Provedbeni koraci energetskog pregleda građevine

Energetski certifikat Energetski certifikat Energetski pregled

Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina je skup radnji i postupka za provođenje energetskog pregleda građevina koja sadrži i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada

 

Energetski pregled građevine je sustavan postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije i energetskim svojstvima građevine, zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih građevina, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena soba.

Izvješće o energetskom pregledu je dokument koji sadrži sve propisane podatke, analize, procjene i prijedloge iz ovog Pravilnika te je izrađen u skladu s Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina

Osnovni provedbeni koraci energetskog pregleda građevine su:

1. priprema energetskog pregleda,
2. pregled postojećeg stanja građevine,
3. određivanje energetskih funkcionalnih cjelina,
4. provođenje kontrolnih mjerenja,
5. analiza tehničkih i energetskih svojstava građevine i analiza tehničkih sustava u građevini,
6. analiza potrošnje i troškova svih oblika energije i vode – energetska i troškovna bilanca,
7. analiza i prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti građevine,
8. energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera,
9. priprema izvješća o energetskom pregledu do razine projektnog zadatka za provedbu identificiranih mjera poboljšanja energetskih učinkovitosti.

Za postojeće zgrade, za koje je prema Pravilniku propisano obavezno energetsko certificiranje, provođenje energetskog pregleda je prvi korak kroz koji se prikupljaju svi ulazni podaci i informacije o zgradi koji se koriste u postupku energetskog certificiranja. Inicijalni proračun energetskih svojstava građevine provodi se prema Algoritmu prema kojem se izdaje energetski certifikat. Potom se provodi prilagodba ulaznih podataka kako bi se dobili stvarni eksploatacijski uvjeti prema referentnoj potrošnji te se provode ostali nužni proračuni za analizu potrošnje i proračun mjera energetske učinkovitosti.

Energetsko certificiranje nove zgrade obvezno uključuje proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata. Energetski certifikat nove zgrade izdaje se temeljem podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. Ako izvješće i/ili izjava ukazuju na odstupanja od glavnog projekta koja utječu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, dodatni podaci za izradu energetskog certifikata utvrđuju se uvidom u relevantnu dokumentaciju na gradilištu, te po potrebi očevidom na zgradi.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se temeljem podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

 

Energetski certifikat Zagreb