Toplinska izolacija krova

Energetski pregled Energetski pregled Energetski certifikat

Krov je građevinski element koji je najizloženiji vanjskim utjecajima kiše, snijega, hladnoće i vrućine. Toplinski gubici kroz krov mogu biti i do 30% ukupnih transmisijskih toplinskih gubitaka, te je potrebno izvesti kvalitetnu toplinsku izolaciju, toplinsku stabilnost i zračnu nepropusnost. Kvalitetna toplinska izolacija krova osigurava manju potrošnju energije za grijanje i hlađenje, te pruža ugodne mikroklimatske uvjete u prostorima ispod krova.

Najčešći oblik krova na obiteljskim i manjim stambenim zgradama u Hrvatskoj je kosi krov. Prostori ispod kosih krovova često se namjenjuju za stanovanje iako nisu adekvatno toplinski izolirani i dovode do velikih toplinskih gubitaka zimi, kao i do problema pregrijavanja ljeti. Naknadna toplinska izolacija krova je jednostavna i ekonomski isplativa s povratnim periodom investicije 1 do 5 godina.

Toplinska Izolacija KrovaPrikaz krovnih površina koje zahtijevaju toplinsku izolaciju

Kosi krovovi se izoliraju postavljanjem nezapaljivih i paropropusnih toplinsko izolacijskih materijala. Najčešće korišteni materijali su kamena vuna i ekspandirani polistiren te se preporučuje debljina 16 do 20 cm. Izolacija se postavlja u dva sloja kako bi se spriječili toplinski mostovi. Prvi sloj se postavlja između rogova, a drugi sloj se postavlja ispod rogova. Toplinska izolacija se zatvara najčešće knaufom ili drvetom. Detalj spoja vanjskog zida i krova treba riješiti bez toplinskih mostova.

Ako prostor ispod kosog krova nije grijan tj. nije namijenjen za stanovanje, toplinsku izolaciju treba postaviti na strop zadnje etaže prema negrijanom tavanu. Ravni krovovi ili terase izoliraju se raznim izolacijskim pločama postavljenim iznad sloja hidroizolacije, kako bi se zaštitila od pregrijavanja.

Suvremene hidroizolacijske membrane omogućuju postavljanje toplinsko izolacijskih ploča direktno na konstrukciju, odnosno na parnu branu, a hidroizolacijska membrana – folija polaže se na njih kao završni sloj pokrova. Pri sanacijama krovova često se, osim kamene vune i stiropora, koristi i poliuretanska pjena koja ima toplinsko izolacijska svojstva između 0,020 i 0,035 W/mK. Poliuretanska pjena ima dobra svojstva na vlagu i temperaturne promjene, ali je znatno skuplja od kamene vune i stiropora te zbog toga nije u široj primjeni.

Na tržištu se polako pojavljuju i drugi izolacijski materijali kao što su celuloza, glina, perlit, vermikulit, trstika, lan, slama i drugi. Takvu materijali imaju nešto slabija izolacijska svojstva i potrebne su veće debljine njihovih slojeva.

Energetski certifikat Zagreb