Toplinski most

Toplinski most Toplinski most Energetski certifikat

Toplinski most je termin koji se koristi u graditeljstvu za područja na građevnim dijelovima u vanjskom plaštu zgrade gdje dolazi do povećanog protoka energije odnosno energetskog gubitka topline radi promjene materijala, debljine ili geometrije građevnog dijela zgrade. Zbog smanjenog otpora toplinskoj propustljivosti u odnosu na tipični presjek konstrukcije zgrade, temperatura unutarnje površine pregrade na toplinskom mostu manja je nego na ostaloj površini, što povećava opasnost od kondenziranja vodene pare.

Uz kvalitetnu toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće ili zgrade, izbjegavanje toplinskih mostova preduvjet je energetski efikasne gradnje. Pri projektiranju i gradnji niskoenergetskih i pasivnih kuća potrebno je poštivati kriterije izvedbe vanjske ovojnice zgrade bez toplinskih mostova; koeficijent linijske toplinske provodljivosti ψ ≤ 0,01 W/m1K. 

Toplinski mostovi na toplinsko-izolacijskom plaštu zgrade veliki su problem za udobnost stanovanja, a istodobno znatno povećavaju toplinske gubitke koji rezultiraju porastom troškova grijanja i povećanom potrošnjom energije čitave zgrade.

Toplinske mostove moguće je analizirati pomoću infracrvene termografije. To je metoda koja se koristi za otkrivanje mjesta gubitaka energije pomoću termografskog snimanja intenziteta toplinskog zračenja. Snimanje se provodi posebnim termografskim kamerama, a dobivena se snimka naziva termogram. Termogram nam daje informacije o raspodjeli temperature po površini promatranog objekta. Topli spektar boja na termogramu (žuta, crvena) pokazuje područja gubitka energije.

Ovisno o uzroku povišene toplinske propustljivosti, postoje dvije vrste toplinskih mostova:

  • Geometrijski toplinski mostovi nastaju na mjestima gdje je promjena debljine sloja materijala ili promjena geometrije građevnog dijela. Primjeri geometrijskih toplinskih mostova su uglovi zgrade, odnosno dijelovima gdje dio strukture djelomično strši izvan ravnine vanjskog plašta zgrade,

  • Konstrukcijski toplinski mostovi koji nastaju na mjestima gdje se spajaju različitih materijali s različitim vrijednostima provodljivosti što rezultira različitim tokovima topline i uzajamnog djelovanja.

 

U praksi se ovi učinci često javljaju zajedno. Klasičan primjer je priključak balkonske i stropne ploče koji provode toplinu izvan zgrade i rashlađuju prostorije pokraj balkona. Većinu toplinskih gubitaka uslijed toplinskih mostova moguće je izbjeći postavljanjem izolacije na ovojnicu kuće (zidovi, krov, pod). U izbjegavanju toplinskih mostova važnu ulogu ima i pozicija prozora u zidu, te ih je potrebno smjestiti u nivou toplinske izolacije. Ako to nije moguće, potrebno je toplinski izolirati špalete oko prozora. Pravilnom izolacijom toplinskih mostova izbjegava se i kondenzacija na pojedinim dijelovima konstrukcije.

Energetski certifikat Zagreb