Zaštita okoliša

Pojam
Zaštita okoliša

Sveukupnost mjera za očuvanje prirodnih dobara, u prvome redu vode, tla i zraka za ljudske potrebe ili interese, prije svega gospodarske i zdravstvene.

Razvila se u drugoj pol. XX. st., kada je porast gosp. djelatnosti i prometa, povećavanje svj. stanovništva, potrošnja sirovina i fosilnih energenata i s time povezano opterećenje okoliša otpadom, počelo ugrožavati gosp. razvoj i osnovu postojanja suvremene civilizacije. Prve mjere zaštite okoliša potaknula je zabrinutost zbog posljedica nuklearnih pokusa u atmosferi, te proizvodnja el. energije u nuklearnim elektranama.

Prva koordinirana djelatnost u zaštiti okoliša na svj. razini bila je Stockholmska konferencija o ljudskom okolišu što se održala 1972. 

Energetski certifikat Zagreb