Zelena gradnja

Najznačajniji dio energetske potrošnje odnosi se na potrošnju toplinske energije za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode. Za dobivanje topline potreban je energent (nafta, plin, lož ulje, drvo) čijim se sagorijevanjem ili djelovanjem (električna energija, solarna energija, geotermalna energija) proizvodi toplina kojom zagrijavamo prostor ili vodu. Sustavi za grijanje i potrošnu toplu vodu najčešće se dijele prema smještaju izvora topline (kotla, peći - pojedinačna ložišta, centralno grijanje, daljinsko grijanje - toplane), te prema vrsti korištenog goriva (obnovljive izvore, fosilna goriva). Sustav za pripremu potrošne tople vode i sustav za grijanje ne moraju nužno biti zasebni već mogu zajedno činiti jedan sustav.

Zelena gradnja odnosi se na cjeloviti proces osmišljavanja, izvedbe, održavanja, uporabe i obnove objekata zasnovane na načelu održivosti, a međunarodni certifikati pri ocjenjivanju stupnja njihove kvalifikacije zelenoga uzimaju u obzir iznimno velik broj faktora, od iskorištenja građevinskog zemljišta, zbrinjavanja građevinskog otpada, povezanosti sa susjedstvom i servisa dostupnih korisnicima, načina i količine potrošnje vode do rješenja vezanih za krajobraz i ambijent interijera, odabira i načina upotrebe materijala, emisije stakleničkih plinova iz objekta, energetske učinkovitosti, iskorištavanja obnovljivih izvora energije – u cjelini – funkcionalnosti, isplativosti i kvalitete objekta tijekom njegova cijeloga vijeka trajanja.

LEED je certifikacijski sustav koji ocjenjuje održivost zgrada i naselja. Razvio ga je Američki savjet za zelenu gradnju, a sami sustav ocjenjuje ne samo energetsku učinkovitost, nego i aspekte poput učinkovitog korištenja vode, korištenje materijala, kvalitetu unutarnjeg prostora te odabir i upravljanje zemljištem. Sustav se može koristiti za certificiranje novogradnje, ali i postojećih zgrada.

Provodi ga tim od 3 ovlaštene osobe arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke s ciljem ustanovljavanja stanja i potencijala za povećanje energetske učinkovitosti. Rezultira detaljnim izvještajem i energetskim certifikatom s prijedlogom cjelovitih mjera za integralnu energetsku obnovu zgrade.


 

  • Prezentacija vlasnicima/suvlasnicima/korisnicima potencijala energetskih ušteda i potrebnog ulaganja

Po provedenoj energetskoj analizi zgrade, vlasnicima, suvlasnicima ili korisnicima prezentiraju se rezultati energetskog pregleda i potencijal energetskih, ekoloških i ekonomskih ušteda. Zajednički se razmatra potrebno ulaganje i mogućnost financiranja.


 

  • Odluka o pokretanju projekta energetske obnove

Vlasnici zgrade temeljem prezentiranih rezultata donose odluku o pokretanju projekta energetske obnove zgrade.


 

  • Osiguranje financiranja, prijava projekta za ostvarivanje poticaja

Razmatraju se mogućnosti financiranja i prijave projekta na ostvarivanje bespovratnih poticaja. Jedna od mogućnosti je i sufinaciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


 

  • Ugovaranje projekta energetske obnove

Za realizaciju projekta potrebno je izraditi glavni projekt za energetsku obnovu, koji izrađuju ovlašteni projektanti u dijelu koji je obuhvaćen obnovom - vanjska ovojnica, sustavi grijanja i hlađenja, elektroinstalacije.


 

  • Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu - glavni projekt

Ovlašteni projektanti izrađuju glavni projekt koji u pravilu uključuje snimak postojećeg stanja, nacrte novog stanja, detalje, troškovnik i proračun energetskog svojstva zgrade.


 

  • Prikupljanje ponuda i odabir izvođača radova

Temeljem izrađene projektne dokumentacije prikupljaju se ponude i vrši odabir izvođača radova.


 

  • Izvođenje radova uz stručni nadzor

U postupku izvođenja radova obavezno se ugovara stručni nadzor.


 

  • Izdavanje novog energetskog certifikata i ostvarivanje poticaja

Po završetku radova, temeljem projektne dokumentacije, završnog izvještaja nadzornog inženjera i utvrđivanja kvalitete izvedenih radova, neovisni energetski certifikator izdaje novi energetski certifikat koji potvrđuje energetske uštede i temeljem kojeg se ostvaruju poticaji.


 

  • Plan održavanja zgrade i edukacija vlasnika/suvlasnika/korisnika

Zadnji korak u provedbi projekta energetske obnove zgrade izrada je plana održavanja zgrade i upravljanja potrošnjom energije, te edukacija vlasnika, suvlasnika ili korisnika zgrade o mogućnostima dodatnog smanjenja potrošnje energije.

Energetski certifikat Zagreb

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/shamzic/public_html/energetski-certifikat-zagreb.com/web/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 219

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/shamzic/public_html/energetski-certifikat-zagreb.com/web/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 226